Transparència

Missió: La finalitat de la Fundació, limitada principalment a Catalunya, és concedir premis i borses a treballs d’investigació matemàtica i divulgar les matemàtiques a nivell internacional i, concretament, la figura i l’obra de Ferran Sunyer i Balaguer.

Estatuts

Finalitats:

Activitats que desenvolupa i resultats de les activitats acomplertes:

Estructura i composició del Patronat: https://ffsb.espais.iec.cat/

Estats financers i memòria econòmica

Web: www.ffsb.cat

Adreça de correu postal:

Fundació Ferran Sunyer i Balaguer

Carrer Maria Aurèlia Capmany, 14-16

08001 Barcelona

Adreça de correu electrònic: ffsb@iec.cat

Inscrita al Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya amb el número 649