Transparència

Missió: La finalitat de la Fundació és tenir cura de la figura i de l’obra de l’escriptora Mercè Rodoreda, gestionar-ne el patrimoni intel·lectual, i divulgar i promoure els estudis sobre l’autora i la seva obra.

Estatuts

Finalitats:

Activitats que desenvolupa i resultats de les activitats acomplertes:

Estructura i composició del Patronat: https://ffsb.espais.iec.cat/

Estats financers i memòria econòmica

Web: https://ffsb.espais.iec.cat/

Adreça de correu postal:

Fundació Ferran Sunyer i Balaguer

Carrer Maria Aurèlia Capmany, 14-16

08001 Barcelona

Adreça de correu electrònic: ffsb@iec.cat

Inscrita al Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya amb el número 649