La Fundació

En record del matemàtic català Ferran Sunyer i Balaguer (1912-1967), les seves cosines Maria i Maria dels Àngels Carbona i Balaguer crearen l’any 1983 la Fundació Ferran Sunyer i Balaguer, que s’integrà a l’Institut d’Estudis Catalans l’any 1991.

Finalitat

La finalitat de la Fundació és l’estímul de la recerca matemàtica, concedint premis a treballs de recerca o ajuts per a estudis o recerca en l’àmbit de les matemàtiques.

El Patronat

Presidenta:
La presidenta de l’Institut d’Estudis Catalans, Teresa Cabré i Castellví

Vicepresidenta:
La presidenta de la Secció de Ciències i Tecnologia de l’IEC, Alícia Casals i Gelpí

Secretari:
El secretari general de l’IEC, Àngel Messeguer i Peypoch

Vocals:
La presidenta de la Societat Catalana de Matemàtiques, Montserrat Alsina
El director del Centre de Recerca Matemàtica, Lluís Alsedà
Josep Amat (UPC, IEC)
Natàlia Castellana (UAB)
Manuel Castellet (UAB, IEC)
Núria Fagella (UB)
Josep Maria Miret (UdL)
Dolors Puigjaner (URV)

Director

Xavier Jarque (UB)

El Premi

Premi Ferran Sunyer i Balaguer, atorgat anualment a una monografia matemàtica escrita en anglès que exposi els resultats més destacats d’una àrea de les matemàtiques en la qual s’hagin produït avenços recentment. Té una dotació de 15.000 euros i l’obra guanyadora és publicada per Birkhäuser dins la sèrie “Progress in Mathematics”.

Les Borses

Borses Ferran Sunyer i Balaguer, ofertes anualment a estudiants de doctorat avançats de les universitats dels Països Catalans per a fer estades d’1 a 3 mesos en un centre de recerca.

Premi Matemàtiques i Societat

Ofert a un reportatge sobre qualsevol aspecte de les matemàtiques produït per un mitjà de comunicació dels Països Catalans.

El Fons documental

Dipositat a la Secció d’Història de les Ciències de la Biblioteca de Ciència i Tecnologia de la Universitat Autònoma de Barcelona, el Fons Sunyer consta de

• Fons bibliogràfic
• Inventari epistolar
• Separates de treballs de recerca

Adreça de contacte
ffsb@iec.cat