Borses Ferran Sunyer i Balaguer

La Fundació Ferran Sunyer i Balaguer, amb la col·laboració de l’editorial Birkhäuser, convoca les Borses Ferran Sunyer i Balaguer, ofertes als millors projectes d’estudi o de recerca matemàtica relacionats amb la tesi doctoral.

Sol·licitants

 • Estudiants de doctorat de l’àrea de les matemàtiques d’una universitat de les terres de llengua i cultura catalanes que en el moment d’obrir la convocatòria estiguin en el tercer o quart any del programa de doctorat.

Objectiu

 • Reforçar la formació en recerca.

Materialització de l’objectiu

 • Estada d’entre 1 i 3 mesos d’estudi o de recerca en una institució fora de l’àmbit geogràfic de la universitat en què es realitza la tesi doctoral.
 • En cas que l’estada sigui posterior a la data prevista per a la defensa de la tesi doctoral, el període entre la defensa i l’inici de l’estada no pot ser superior a tres mesos.
 • Les estades s’hauran d’iniciar entre l’1 d’abril i l’1 de desembre de 2024.

Condicions de les borses

 • La Borsa FSB és compatible amb les beques i contractes tant predoctorals com postdoctorals, però no amb els ajuts de les administracions públiques per a la mateixa estada de recerca objecte de la borsa.
 • La dotació de cada borsa és de mil cinc-cents euros (1.500 €) mensuals durant el període objecte de concessió, subjecte a la retenció de l’IRPF.

Comitè de selecció

 • Constituiran el comitè de selecció els matemàtics membres del Patronat de la Fundació Ferran Sunyer i Balaguer.

Convocatòria de l’any 2024

 • Les sol·licituds s’han de presentar abans del dia 26 de febrer de 2024 a les 13 hores. Prèviament, cal donar-se d’alta per mitjà de l’aplicació següent: Borses Ferran Sunyer i Balaguer (Oberta).
 • Una vegada tramitada l’alta, cal emplenar el formulari de l’aplicació i adjuntar la documentació següent:
  • El currículum vitae de la persona candidata.
  • Acreditació d’idoneïtat. Document acreditatiu o una declaració de la direcció de tesi que acrediti que la persona candidata compleix les condicions establertes en la convocatòria.
  • Projecte de recerca, amb el vistiplau de la direcció de tesi (màxim 2 fulls).
  • Document emès per la institució receptora en què s’acrediti l’acceptació de la persona candidata, si li és concedida una Borsa Ferran Sunyer i Balaguer.
  • Declaració de la situació professional, indicant la data de finalització. En cas de no tenir-ne, declaració que no es perceben altres ingressos
 • Resolució de la convocatòria
  • Finals de març de 2024.

  Guanyadors de les Borses FSB 2024

  • Teresa Corberán Fabra (UV), per fer una estada de tres mesos a la Università degli Studi di Brescia. (Itàlia)
  • Robert Florido Llinàs (UB), per fer una estada de tres mesos a la Faculty of Science Amsterdam. (Països Baixos)

  Guanyadors de les Borses FSB 2023

  • Antoni López Martínez (UPV), per fer una estada de tres mesos a Université de Mons (Bèlgica).
  • Elena López Navarro (UPV), per fer una estada de tres mesos a la Università degli Studi di Messina (Itàlia).
  • Dorota Mlynarczyk (UAB), per fer una estada de dos mesos a la University of Nevada, Reno (Estats Units).
  • Josep Miquel Martínez Marín (UV), per fer una estada de dos mesos a la Università degli Studi di Firenze (Itàlia).

  Guanyadors de les Borses FSB 2022

  • Armando Gutierrez (UPC), per fer una estada de dos mesos a l’Institut de Mathématiques de Jussíeu-París Rive Gauche (Université de París. Sorbonne Université. CNRS)
  • Thomas Jan Mikhail (UAB), per fer una estada de dos mesos a la University of San Diego (EUA).
  • Ainoa Murillo (UB), per fer una estada de dos mesos a la University of Warwick (UK).
  • Jaime Paradela (UPC), per fer una estada de tres mesos a la University of Mariland (EUA).

  Guanyadors de les Borses FSB 2021

  • Clara Burgos Simón (UPV), per fer una estada de dos mesos a Stockholm University (Suècia)
  • Liena Colarte Gómez (UB), per fer una estada de tres mesos a la Università degli Studi di Genova. Dipartimento di Matematica. (Itàlia)
  • Wilson-Javier Forero Baquero (UAB), per fer una estada de dos mesos a la University of Virgina (EUA)
  • Anastasia Matveeva (UPC), per fer una estada de dos mesos a LAREMA, University of Angers (França)
  • Daria Stepanova (UAB), per fer una estada de dos mesos a Mathematical Institute, University of Oxford (Regne Unit)
  • Maximilian Wötzel (UPC), per fer una estada de dos mesos a l’IMPA – Instituto de Matematica Pura e Aplicada (Brasil)

  Guanyadors de les Borses FSB 2020

  • Marta Bofill Roig (UPC), per fer una estada de dos mesos al Center for Medical Statistics, Informatics, and Intelligent Systems, Medical University of Vienna (Àustria)
  • Marina Garrote López (UPC), per fer una estada de tres mesos a la University of Alaska Fairbanks (EUA).
  • Michael Olugbenga Bamiloshin (URV), per fer una estada de tres mesos al Renyi Institute of Technology, Budapest (Hungria).
  • Vasiliki Velona (UPF i UPC), per fer una estada de tres mesos a la Sorbonne Université. Laboratoire de Probabilitiés, Statistique et Modélisation (França)

  Guanyadors de les Borses FSB 2019

  • Iván Bailera Martin (UAB), per fer una estada d’un mes a la Universidad de Sevilla
  • Julia Calatayud (UPV), per fer una estada de dos mesos al Laboratoire d’Informatique pour la Mécanique et les Sciences de l’Ingénieur (LIMSI)-CNRS, Orsay, París.
  • Claudia Fanelli (CRM/UPC), per fer una estada d’un mes a la Cardiff University.
  • Joan Gimeno (UB), per fer una estada de dos mesos a la McGill University.
  • Pietro Miraglio (UPC/Università degli Studi di Milano (Unimi)), per fer una estada de dos mesos a la University of Western Australia.
  • Víctor Manuel Ortiz Sotomayor (UPV) per fer una estada d’un mes a la Università di Firenze.
  • Christoph Spiegel (UPC) per fer una estada d’un mes a la University of Oxford.

  Guanyadors de les Borses FSB 2018

  • Marc Calvo Schwarzwälder (UPC), per fer una estada d’un mes a la University of Oxford (Regne Unit).
  • Joan Claramunt Carós (UAB), per fer una estada d’un mes a la Universidade Federal de Santa Catarina (Brasil).
  • Ariel Duarte López (UPC), per fer una estada d’un mes al National Institute of Biology (Eslovènia).
  • Amanda Fernández-Fontelo (UAB), per fer una estada d’un mes i mig a la University of British Columbia (Canadà).
  • Roberto Gualdi (UB & Université de Bordeaux), per fer una estada de dos mesos al Centre de Recerca Matemàtica.
  • Genís Prat Ortega, del CRM i UAB, per fer una estada de dos mesos a la University Medical Center Hamburg-Eppendorf (Alemanya).

  Guanyadors de les Borses FSB 2017

  • Giulia Binotto (UB), per fer una estada de dos mesos a Vrije Universiteit Amsterdam (Holanda).
  • Alberto Debernardi Pinós (UAB), per fer una estada d’un mes a la L.N. Gumilyov Eurasian National University (Kazakhstan).
  • Jordi Delgado Rodríguez (UPC), per fer una estada de tres mesos al Centre de Recerca Matemàtica.
  • Núria Folguera Blasco (UAB), per fer una estada d’un mes a la Universty of Oxford (Regne Unit).
  • Ricard Garra Oronich (UdL), per fer una estada de tres mesos s la Saarland University (Alemanya).
  • Ana Navarro Quiles (UPValència), per fer una estada de tres mesos a la Universidad de Sevilla.

  Guanyadors de les Borses FSB 2016

  • Roberto De la Cruz Moreno (CRM-UAB), per fer una estada de tres mesos a University College London (Regne Unit).
  • Fàtima Ezzahra Lembarki (UAB), per fer una estada de tres mesos a Imperial College London (Regne Unit).
  • Francisco Viñado Lereu (Universitat de València), per fer una estada de tres mesos a Universität Konstanz (Alemanya).

  Guanyadors de les Borses FSB 2015

  • Carlos Domingo Salazar (UB), per fer una estada d’un mes i mig al Georgia Institute of Technology (Atlanta-EUA).
  • Adina Alexandra Iftimi (UV), per fer una estada de 3 mesos a la Umea University (Suècia).
  • Marina Murillo Arcila (UPV), per fer una estada de 2 mesos a la Università del Salento (Itàlia).
  • Kesamoon Chainarong (UAB), per fer una estada de 3 mesos al Centre de Recerca Matemàtica.
  • Payman Mosaffa (UPC), per fer una estada de 2 mesos al University College London.
  • David Rojas Pérez (UAB), per fer una estada de 2 mesos a l’Institut de Mathématiques, Université de Bourgogne. Dijon. (França).
  • Adrià Simón López (UPC), per fer una estada d’un mes a la Yeshiva University (EUA).
  • Marina Vegué (UPC), per fer una estada de 3 mesos a The University of Chicago.

  Guanyadors de les Borses FSB 2014

  • Francesc Font Martínez (UPC), per fer una estada de 3 mesos al New Jersey Institute of Technology (EUA).
  • Elisa Lorenzo García (UPC), per fer una estada de 3 mesos a Microsoft Research (EUA).
  • Marina Murillo Arcila (UPV), per fer una estada de 2 mesos a la Università del Salento (Itàlia).
  • Carlos de Vera Piquero (UPC), per fer una estada de 2 mesos a la Università degli Studi di Padova (Itàlia).

  Guanyadors de les Borses FSB 2013

  • Romero Barbeiri Solha (UPC), per fer una estada de dos mesos al Centre de Recerca Matemàtica (CRM).
  • Anna Bosch Camós (UAB), per fer una estada de dos mesos a l’Euskal Herriko Unibersitatea.
  • Anna Deluca Silberberg (CRM-UAB), per fer una estada de tres mesos al Max-Planck- Institut für Physik Komplexer Systeme (Alemanya).
  • Abel Gargallo Peiró (UPC), per fer una estada de tres mesos al Massachusetts Institute of Technology (Estats Units d’Amèrica).

  Guanyadors de les Borses FSB 2012

  • Elona Agora, Karlstads Universitet (Suècia).
  • Míriam Alcalà Vicente, Università di Milano (Itàlia).
  • Joan Bosa Puigredon, Purdue University (Estats Units).
  • Nuno R. Barroso Freitas, King’s College London (Regne Unit).
  • Jordi Serra Musach, EMBL-EBI (European Bioinformatics Institute) (Regne Unit).

  Guanyadors de les Borses FSB 2011

  • Francesc Fité Naya (Robinson College, University of Cambridge, Regne Unit).
  • M. Elena Rodríguez Jorge (Institute of Mathematics, Warsaw University, Polònia).
  • M. Pilar Silvestre Albero (Karlstad Universitet, Suècia).
  • Daniel Ramos Guallar (Institut Fourier, Université Joseph Fourier, França).

  Guanyadors de les Borses FSB 2010

  • Oriol Farràs (Institute of Information Theory and Automation, Praga).
  • Ismael González (Politecnika Gdanska).
  • Santiago Molina (Universität Bielefeld).
  • Set Pérez (Universiteit Hasselt, Diepenbeek).

  Guanyadors de les Borses FSB 2009

  • Judit Abardia (Centre de Recerca Matemàtica).
  • Sara Arias de Reyna (Universität Duisburg-Essen).
  • Alejandro Luque (University of Texas at Austin).

  Guanyadors de les Borses FSB 2008

  • Roc Alabern (University of Pittsburg).
  • Maria Barbero (Queen’s University).
  • José Manuel Gesto (Centre de Recerca Matemàtica).
  • Rubén Sevilla (University of Wales Swansea).

  Guanyadors de les Borses FSB 2007

  • Maria Aguareles (Centre de Recerca Matemàtica).
  • Gerard Ascensi (Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet).