Projecte amb l’Hospital de Sant Joan de Déu

Nota de premsa en pdf

La Fundació Ferran Sunyer i Balaguer impulsa un projecte per millorar la qualitat de vida dels infants amb paràlisi cerebral

L’entitat signa un conveni de col·laboració amb l’Hospital Sant Joan de Déu Barcelona i fa una donació de 13.641 euros

La iniciativa i el suport de la Fundació Ferran Sunyer i Balaguer han estat claus per poder iniciar a l’Hospital Sant Joan de Déu Barcelona un projecte per desenvolupar un sistema de suport al diagnòstic cognitiu per nens i nenes amb paràlisis cerebral. La nova eina permetrà identificar les capacitats d’aquests infants per a poder-los ajudar a adaptar-se i desenvolupar una vida el més autònoma possible.
El projecte Incognyx-Ferran Sunyer porta el nom de qui fou un matemàtic autodidacte de reconeixement internacional que patia una paràlisi cerebral severa que li va impedir anar a l’escola i va necessitar tota mena d’ajuda per poder fer les activitats quotidianes. Per això, la fundació en record a aquesta personalitat, vinculada a l’Institut d’Estudis Catalans, ha signat un conveni de col·laboració amb l’hospital esmentar per aportar fons que ajudin a millorar la vida d’aquests infants.

L’Hospital Sant Joan de Déu destinarà la donació de la fundació Ferran Sunyer i Balaguer a aquest projecte, que té per objectiu poder avaluar la capacitat cognitiva de cada pacient amb les eines adaptades i, alhora, assessorar-lo, en funció de les seves característiques, sobre la millor eina tecnològica per comunicar-se i desenvolupar-se en cada àmbit de la seva vida.

Actualment, la paràlisi cerebral és una de les causes més comunes de discapacitat física infantil, amb una prevalença de 2-3 afectats per cada 1.000 naixements. Dins del seu espectre de símptomes s’inclouen problemes motors, epilèpsia, trastorns de conducta, de la comunicació, cognitius, etc. La paràlisi cerebral no sempre afecta el seu nivell cognitiu, però les greus afectacions motores poden dur a subestimar les seves capacitats intel·lectuals.

S’inicia el projecte Incognyx-Ferran Sunyer