Borses Ferran Sunyer i Balaguer

La Fundació Ferran Sunyer i Balaguer, amb la col·laboració de Birkhäuser, convoca aquestes Borses Ferran Sunyer i Balaguer, ofertes als millors projectes d’estudi o de recerca matemàtica relacionats amb la tesi doctoral.

Sol·licitants

  • Estudiants de doctorat de matemàtiques o de disciplines afins d’una universitat dels Països Catalans, en el tram final de la tesi doctoral.

Objectiu i materialització

  • Reforçar la formació en recerca dels estudiants premiats mitjançant l’estada, entre un i tres mesos, d’estudi o de recerca en una institució fora de l’àmbit geogràfic de la universitat d’origen o també, en el cas de posseir el títol de doctor en el moment d’iniciar l’estada, en el Centre de Recerca Matemàtica.
  • Les estades s’hauran d’iniciar entre l’1 d’abril i l’1 de desembre de 2017.

Condicions de les borses

  • Aquestes borses són compatibles amb les beques i contractes tant predoctorals com postdoctorals, però no amb els ajuts de les administracions públiques per a la mateixa estada de recerca objecte de la borsa.
  • La dotació de cada borsa és de mil tres-cents vint euros (1.320 €) mensuals durant el període objecte de concessió, subjecte a la retenció de l’IRPF.

Comitè de selecció

  • Constituiran el comitè de selecció els matemàtics membres del Patronat de la Fundació Ferran Sunyer i Balaguer.

Convocatòria de l’any 2017

  • Les sol·licituds s’han de presentar abans del dia 27 de febrer de 2017 a les 14 hores, i han d’anar acompanyades de la documentació següent:
    • El formulari de sol·licitud
    • El currículum vitae de la persona candidata.
    • Un document acreditatiu o una declaració de la direcció de tesi que acrediti que la persona candidata compleix les condicions establertes en la convocatòria.
    • El projecte d’estudis o de recerca, amb el vistiplau de la direcció de tesi (màxim 2 fulls).
    • Un document emès per la institució receptora en què s’acrediti l’acceptació de la persona candidata si li és concedida una Borsa Ferran Sunyer i Balaguer.
    • La declaració de la situació professional, indicant la data de finalització. En cas de no tenir-ne, declaració que no es perceben altres ingressos
  • Presentació de les sol·licituds
    • El formulari de sol·licitud i la documentació s’ha d’enviar per correu electrònic a l’adreça ffsb@iec.cat (amb els documents escanejats).
  • Resolució de la convocatòria
    • Finals de març de 2017.

Guanyadors de les Borses FSB 2016

  • Roberto De la Cruz Moreno (CRM-UAB), per fer una estada de tres mesos a University College London (Regne Unit).
  • Fàtima Ezzahra Lembarki (UAB), per fer una estada de tres mesos a Imperial College London (Regne Unit).
  • Francisco Viñado Lereu (Universitat de València), per fer una estada de tres mesos a Universität Konstanz (Alemanya).

Guanyadors de les Borses FSB 2015

  • Carlos Domingo Salazar (UB), per fer una estada d’un mes i mig al Georgia Institute of Technology (Atlanta-EUA).
  • Adina Alexandra Iftimi (UV), per fer una estada de 3 mesos a la Umea University (Suècia).
  • Marina Murillo Arcila (UPV), per fer una estada de 2 mesos a la Università del Salento (Itàlia).
  • Kesamoon Chainarong (UAB), per fer una estada de 3 mesos al Centre de Recerca Matemàtica.
  • Payman Mosaffa (UPC), per fer una estada de 2 mesos al University College London.
  • David Rojas Pérez (UAB), per fer una estada de 2 mesos a l’Institut de Mathématiques, Université de Bourgogne. Dijon. (França)
  • Adrià Simón López (UPC), per fer una estada d’un mes a la Yeshiva University (EUA).
  • Marina Vegué (UPC), per fer una estada de 3 mesos a The University of Chicago.

Guanyadors de les Borses FSB 2014

  • Francesc Font Martínez (UPC), per fer una estada de 3 mesos al New Jersey Institute of Technology (EUA).
  • Elisa Lorenzo García (UPC), per fer una estada de 3 mesos a Microsoft Research (EUA).
  • Marina Murillo Arcila (UPV), per fer una estada de 2 mesos a la Università del Salento (Itàlia).
  • Carlos de Vera Piquero (UPC), per fer una estada de 2 mesos a la Università degli Studi di Padova (Itàlia).

Guanyadors de les Borses FSB 2013

  • Romero Barbeiri Solha (UPC), per fer una estada de dos mesos al Centre de Recerca Matemàtica (CRM)
  • Anna Bosch Camós (UAB), per fer una estada de dos mesos a l’Euskal Herriko Unibersitatea
  • Anna Deluca Silberberg (CRM-UAB), per fer una estada de tres mesos al Max-Planck- Institut für Physik Komplexer Systeme (Alemanya)
  • Abel Gargallo Peiró (UPC), per fer una estada de tres mesos al Massachusetts Institute of Technology (Estats Units d’Amèrica)

Guanyadors de les Borses FSB 2012

  • Elona Agora, Karlstads Universitet (Suècia)
  • Míriam Alcalà Vicente, Università di Milano (Itàlia)
  • Joan Bosa Puigredon, Purdue University (Estats Units)
  • Nuno R. Barroso Freitas, King’s College London (Regne Unit)
  • Jordi Serra Musach, EMBL-EBI (European Bioinformatics Institute) (Regne Unit)

Guanyadors de les Borses FSB 2011

  • Francesc Fité Naya (Robinson College, University of Cambridge, Regne Unit)
  • M. Elena Rodríguez Jorge (Institute of Mathematics, Warsaw University, Polònia)
  • M. Pilar Silvestre Albero (Karlstad Universitet, Suècia).
  • Daniel Ramos Guallar (Institut Fourier, Université Joseph Fourier, França)

Guanyadors de les Borses FSB 2010

  • Oriol Farràs (Institute of Information Theory and Automation, Praga)
  • Ismael González (Politecnika Gdanska)
  • Santiago Molina (Universität Bielefeld)
  • Set Pérez (Universiteit Hasselt, Diepenbeek)

Guanyadors de les Borses FSB 2009

  • Judit Abardia (Centre de Recerca Matemàtica)
  • Sara Arias de Reyna (Universität Duisburg-Essen)
  • Alejandro Luque (University of Texas at Austin)

Guanyadors de les Borses FSB 2008

  • Roc Alabern (University of Pittsburg)
  • Maria Barbero (Queen’s University)
  • José Manuel Gesto (Centre de Recerca Matemàtica)
  • Rubén Sevilla (University of Wales Swansea)

Guanyadors de les Borses FSB 2007

  • Maria Aguareles (Centre de Recerca Matemàtica)
  • Gerard Ascensi (Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet)